Home » Woordenlijst » Gender identiteit » Geen van beide

Geen van beide


Uitspraak:

Definitie

In de context van polyamorie verwijst de term ‘geen’ naar iemand die zijn geslacht niet specificeert.

Een van beide is niet anders dan non-gender zijn in die zin dat ze weigeren zichzelf onder één geslachtsterm te definiëren.

Voorbeeld

Tony hield niet van het idee om hun geslacht te definiëren onder één alomvattende term, dus toen mensen vroegen naar welk geslacht ze waren, antwoordden ze: “Ik ben geen van beide.”