Wat is Hypergamie?

Hypergamie: een romantische relatie met iemand wiens sterke punten jouw zwakke punten aanvullen, waardoor zowel de groei, het succes en de sociale status van beide partners worden versterkt door de relatie.

Begrijpen van Hypergamie

De oorsprong van Hypergamie

Hypergamie, als term, werd voor het eerst gemunt in 1883 door D. C. J. Ibbetson in een paper getiteld “Panjáb Ethnography”, om te verwijzen naar de praktijk van vrouwen die mannen uit een hogere sociaaleconomische klasse in India huwen.

De praktijk van hypergamie is echter zo oud als de menselijke geschiedenis zelf. Hypergamie vond niet alleen plaats in de hindoeïstische samenleving, maar ook in het oude Griekenland, Rome, Egypte, China, Japan, evenals de Azteekse en Inca-rijken. In feite vond hypergamie als praktijk plaats in alle oude of moderne menselijke samenlevingen waar hiërarchie bestaat.

Hypergamie is een term die is geëvolueerd samen met het menselijk begrip van zijn behoeften, verlangens en relaties.

Herdefiniëring van Hypergame Relaties

In de popcultuur en op sociale media wordt Hypergamie vandaag de dag vaak verkeerd begrepen en verkeerd gebruikt.

Hypergamie is zoveel meer dan een relatie die uitsluitend gebaseerd is op materiële waarde en materieel gewin—het is een praktijk die complexe factoren omvat, die allemaal een relatie en de mensen in die relatie vormen. Elke kant brengt verschillende factoren in, rijkdom is hier natuurlijk een onderdeel van, net als schoonheid, maar Hypergamie is een term die het geheel omvat van wat elk van de partners biedt.

Er is geen compromis in een Hypergame relatie—er is alleen een ontmoeting van belangen, een ontmoeting van ambities en een ontmoeting van doelen op zo’n manier dat samen als een team hun gezamenlijke positie in de samenleving verre overtreft waar elk van hen afzonderlijk zou zijn.

In wetenschappelijke discussies wordt hypergamie vaak verkeerd begrepen, waarbij wordt gesuggereerd dat het leidt tot financiële afhankelijkheid die tot macht ongelijkheden leidt. Deze kijk is te simplistisch. Hypergamie, wanneer nauwkeuriger bekeken, omvat partners die elkaars status en middelen versterken in een relatie die beide partijen op vele verschillende en onverwachte manieren ten goede komt.

Dit herdefinieert de praktijk als een win-winsituatie, waarbij beide individuen bijdragen aan en profiteren van de relatie. Dit meer evenwichtige perspectief erkent dat beide partners waardevolle troeven meebrengen, wat een dynamiek van wederzijdse steun en groei bevordert.

Samengevat zijn er drie belangrijke ideeën die begrepen moeten worden over Hypergamie:

Het begrijpen van de voordelen van Hypergamie

Hoe succesvol te zijn in Hypergamie

De sociale status van een persoon is veelzijdig van aard.

Leden van Seeking bezitten een veelheid aan verschillende componenten die hun sociale status vormen. De ene partij kan rijkdom en ervaring binnen handbereik hebben, maar mist het vrije denken, charismatische of jeugdige energie die nodig is om hun mindset naar nieuwe hoogten te tillen.

Aan de andere kant kan de andere partij alle vuur en passie voor het leven hebben, maar mist de ervaring noch de middelen die nodig zijn om die passie om te zetten in iets tastbaars. Schoonheid, intelligentie en ideeën zijn op zichzelf simpelweg niet genoeg om grotere dromen te verwezenlijken—terwijl ervaring, rijkdom en zakelijk inzicht die sprankeling nodig hebben om hun potentieel te vinden.

Dit is een voorbeeld van hoe een partnerschap zichzelf kan voeden, een reactie creëren en ontmoeting van geesten die elkaar helpen bij het vinden van nog grotere successen en ideeën.

Leden van Seeking.com zijn divers; ze brengen verschillende sterke punten naar elk bord waar ze aan zitten.

Wanneer hypergamie correct wordt beoefend door beide partners, draagt elke partner bij aan de sociale status van de andere partner op zo’n manier dat hun gecombineerde vaardigheden, ambities en gedeelde passies een grotere reactie teweegbrengen. Ze maximaliseren hun potentieel door elkaars zwakkere punten te ondersteunen—emotioneel, sociaal, en op alle manieren die er toe doen.

Zoals het gezegd wordt, zoeken vogels van gelijke pluimage elkaar op. De meeste mensen opereren of socialiseren alleen binnen hun sociale kringen, meestal bestaande uit anderen met vergelijkbare, zij het niet noodzakelijkerwijs complementaire, sociale status.

Sociale kringen zijn van nature inclusief voor degenen die erbij horen, maar exclusief voor degenen die erbuiten vallen. Daarom moeten degenen die een andere levensstijl willen ervaren een manier vinden om los te breken, te dromen en hun sociale kring uit te breiden om anderen te ontmoeten met een verschillende maar complementaire sociaaleconomische status.

Daarom moet men om hypergamie op de juiste en volledige manier te beoefenen, in staat zijn om buiten zijn sociale kring te daten. Dat is de oplossing waar Seeking.com voor is ontworpen.